logo SKJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Piaseczno: Wykonanie, dostawa i montaż wiat rowerowych - szlak rowerowy Krainy rzeki Jeziorki

Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa i montaż 13 kpl wiat rowerowych z wyposażeniem: ławy
ze stołami, tablicą informacyjną, śmietnikiem oraz stojakiem na rowery w wyznaczonych miejscach na terenie
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki

 

Więcej w temacie: Przetargi

Autor: admin

Data utworzenia: 13.02.2017
Przejdź do góry